Saxxum Aktiv – en uppdatering

2020-11-05
Världsekonomin har tydligt börjat återhämta sig efter den kraftigaste inbromsningen i mannaminne. Huruvida återhämtningen lever upp till marknadens förväntningar är dock fortfarande omöjligt att sia om. Saxxum Aktiv hade en stark start på året, men har haft det mer utmanande under andra halvan. Vi har tagit en kort uppdatering med Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för Saxxum Aktiv, samt tittat på vad du som sparare kan förvänta dig av fonden.

Det går inte som tåget… eller kanske ändå

2020-10-29
Uttrycket ”det går som tåget” åsyftade förr i världen tillförlitlighet och punktlighet. Det var egenskaper som förknippades med just tåg och deras tidtabeller. Den uppfattningen förefaller dock ha förskjutits på senare år. Numer ligger i förväntansbilden att tågens avgångs- och ankomsttider kan avvika från tidtabellen. Därför kan det kanske passa att istället säga att det går som tåget när man faktiskt räknar med några stopp och förseningar här och var och inte när man tror att det bara ska ånga på. ”Det går som på räls” är däremot ett tåguttryck som kanske stått sig bättre. Det åsyftar mer riktning än fart. Urspårningar hör ju inte till vanligheterna heller tack och lov. I och med Corona fick vi en oväntad urspårning av ekonomin, men sedan har ekonomiskpolitiska stimulanser och sommarens återöppning av nedstängda samhällen satt tåget på rälsen igen och just nu tuffar vi framåt, men med ett stort mått av osäkerhet…dvs. det går kanske som tåget.

En värdelös klump metall

2020-10-15
Årets tredje strategirapport handlar om guld – den äldsta tillgången av dem alla. Saxxum Aktiv började köpa guld i december 2015 och prickade i princip botten på 1 050 dollar per uns efter en fyraårig nedgång. Därefter ökades allokeringen varje tillfälle guldet genomgick en svag period. Den sista betydande ökningen skedde i augusti 2018 när priset var nere under 1 200 dollar. I månadsskiftet juli/augusti minskades dock positionen från knappt 16 till drygt 8 procent av fondförmögenheten. Varför investerar fonden i guld, och varför minskades positionen då? Det här och mycket mer diskuteras utförligt i den här rapporten.

När riktning betyder mer än nivå

2020-10-01
Efter stängning kommer öppning. Efter fall kommer återhämtning. Länder över hela världen har åter öppnat efter vårens tuffa stängning. Hårda restriktioner har tärt på ekonomin och folket. Det är långt kvar till normalitet men samhället börjar återhämta förlorad mark. Ett cykliskt uppsving från låga nivåer borde hålla i sig den närmaste tiden. Marknadsrörelserna antyder att sektorrotationen vi börjat se kan fortsätta. Det finns fortfarande risker och frågetecken att räta ut men dessa ligger längre fram. Vi är försiktigt positiva till hela börsen och föredrar cykliska aktier där förbättringen i ekonomin betyder mest. Värderingen kan se utmanande ut men vi befinner oss i ett läge där riktning är viktigare än absolut nivå.

Multistrategi blir Aktie-Ansvar Total

2020-08-25
Aktie-Ansvars fonder utmärker sig genom aktiv förvaltning. Ansvarsfulla och hållbara investeringar genomsyrar hela bolaget. Aktie-Ansvar Total investerar i hela Aktie-Ansvars fondutbud och allokering beslutas av Christer Tallbom, chefsekonom hos Garantum, tillsammans med Garantums förvaltningsråd.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.