Aktie-Ansvar Sverige - vad kan du förvänta dig som sparare?

2020-02-06
2019 har passerat och vi kan lägga ett bra börsår till handlingarna. Trots en svagare konjunktur har börsen utvecklats starkt. Aktie-Ansvar Sverige hade ett utmanande år 2019, mycket på grund av att börsen drevs på av multipelexpansion. Höga multiplar kommer förr eller senare kräva höga vinster från bolagen, givet att värderingen normaliseras, vilket öppnar upp för besvikelser. Förbättras inte konjunkturläget riskerar estimaten att spricka vilket i regel slår hårt mot högt värderade aktier. Därför undviker vi ofta de bolag vi tycker är högt värderade till förmån för bolag med en rimlig värdering. Över tid har det gett oss en god riskjusterad avkastning.

Strategirapport januari ƻƟƟƟ 2020

2020-01-20
Världens största och viktigaste aktiemarknad beter sig allt mer som runt millennie-skiftet. Åtta av världens tio mest värdefulla bolag är amerikanska och MSCI USA utgör nu hela 63 procent av MSCI World. För 30 år sedan var motsvarande siffror för Japan åtta av världens tio mest värdefulla bolag och 45 procent av MSCI World. Idag är det 0 bolag och 8 procent. Medioker avkastning framöver ligger nu inbakat i de amerikanska aktiepriserna.

Investeringsstrategi Q1 – Mogen frukt hanteras varsamt

2020-01-20
I ett läge där statsobligationsräntorna i det närmaste signalerar lågkonjunktur och där marknadsprissättningen av kreditrisk säger något helt annat blir konjunktursynen avgörande för hur en bred räntefond ska positioneras föratt ge bästa möjliga avkastning de närmsta kvartalen. Denna diskrepans mellan statsobligationsräntorna och kreditspreadarna borde inte bli bestående, men är det statsobligationsräntorna som ska stiga eller är det kreditspreadarna som ska öka? Jag bedömer att det blir långa obligationsräntor som stiger första halvåret, men att andra halvåret kan bli en helt annan historia. Här är skälen.

Decenniet avslutas med flaggan i topp trots orosmoln

2020-01-08
Handelskrig, Brexit och en tvärvändning av den amerikanska centralbanken präglade 2019. Världens börser steg kraftigt men marknaden var nyckfull och svårnavigerad. Därför gläds vi extra mycket när vår mixfond Saxxum fick pris av Morningstar för bästa fond i sin kategori.

Fondpaket – inspiration till ditt sparande

2019-11-29
Vi har tagit fram fyra olika fondpaket i tre olika riskklasser som ska ses som inspiration till ditt sparande. Fondpaketen ger dig exempel på hur du kan kombinera våra olika fonder för att uppnå en viss riskklass och samtidigt få en bredare exponering.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.