Maria Ljungqvist gästar DI-TV Börsmorgon

2021-06-10
Under torsdagen gästade vår ränteförvaltare, Maria Ljungqvist, DI-TV Börsmorgon för att prata om bland annat stigande inflationsförväntningarna i USA, om räntan och om om placeringsalternativ på räntemarknaden.

Ny försäljningsansvarig hos Aktie-Ansvar

2021-05-19
Vi hälsar Peter Edelsvärd varmt välkommen som försäljningsansvarig för Aktie-Ansvars fonder. Peter har en lång bakgrund inom finansbranschen och har tidigare haft roller inom kundrelationer samt fondförvaltning hos bland annat Carnegie, JRS Securites och Danske Bank.

Ta inga onödiga risker

2021-05-11
Under inledningen av 2021 har nysparandet i aktiefonder uppgått till drygt 60% av det totala fondsparandet varav en tredjedel har allokerats till Sverigefonder. Att placera sitt sparande i en Sverigefond är idag den mest populära inriktningen bland fonder. Med över 177 Sverigefonder på fondutvärderingsplattformen Morningstar är alternativen många och skillnaderna är ofta stora. Vilken typ av Sverigefond sparar du i?

En ny början

2021-03-26
Kryptovalutor, ny het teknik, klimatsmarta idéer, bolag i eller nära konkurs, köpoptioner, ja allting som är spekulativt har egentligen varit på modet den sista tiden. Den gemensamma nämnaren för de investeringar som har gått bäst är att merparten av försäljning, kassaflöde, vinst eller utdelning förväntas komma någon gång långt fram i tiden. Jakten på nästa idé som ska dominera världsmarknaden är i full gång. För Saxxum Aktiv är den här typen av miljö den mest svårnavigerade. Hysterin kommer dock att mattas av även denna gång. Globala aktier kommer troligen att utvecklas på ett liknande sätt som under perioden mellan 1999 och 2003. Det är därmed av yttersta vikt att vara extra selektiv i sitt urval av aktier framöver.

Är marknaden vaccinerad mot kreditrisk?

2021-03-12
Sedan min senaste strategirapport i höstas har förutsättningarna ändrats på en viktig punk. Den stavas vaccin så klart. När jag skrev den förra rapporten fanns bara mer och mindre välgrundade spekulationer om när vaccin kunde finnas tillgängligt, men bara dagarna efter publiceringen började det droppa in rapporter från producenterna som bekräftade att vaccin fanns färdiga. Nu är dessa vaccin godkända och vaccinering är påbörjad. Visst kvarstår frågetecken kring när tillräckligt många kan vara vaccinerade för att det ska påverka smittspridningen positivt på ett påtagligt sätt, och visst kan man fortsätta att undra om vaccinen klarar alla muteringar, men nu har vi ändå fått något att förhålla oss till. Det är positivt för företagen och ger dem möjlighet att planera för en fortsatt återhämtning och att genomföra tänkta investeringar som kanske har legat i vänteläge.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.