Information om senareläggning

2020-03-20
Aktie-Ansvar har den 20 mars beslutat att senarelägga handel av fondandelar i fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond, Graal, Graal Aktiehedge, Graal Offensiv, och Multistrategi.

Saxxum Aktiv – vad kan du förvänta dig som sparare?

2020-03-06
Under den turbulenta starten på 2020 har Saxxum Aktiv återigen stått emot nedgångarna på börsen. Under årets två första månader har fonden givit en positiv avkastning. Positioneringen har varit defensiv och vår syn är att höga värderingar på risktillgångar, en svagare konjunktur med stagnerande företagsvinster, i kombination med fortsatt hög politisk osäkerhet inte är en miljö där investerare kompenseras för att ta risk. Att finansmarknaderna på vissa håll drabbats av panik har spelat korten väl för fonden.

Hållbara investeringar
– ett begrepp med många möjligheter

2020-02-18
Aktie-Ansvar och Landshypotek Bank är båda aktörer på obligationsmarknaden, Aktie-Ansvar som investerare och Landshypotek som utgivare av obligationer. De båda bolagen har en lång historia vad gäller hållbarhet och etiskt tänkande. Maria Ljungqvist, fondförvaltare på Aktie-Ansvar, och Martin Kihlberg, chefsjurist och hållbarhetschef på Landshypotek Bank, träffades för att diskutera hållbarhet och vad som ryms i begreppet.

Börsen – hög höjd och
tunn luft kräver vaksamhet

2020-02-13
Sedan konjunktursvackan 2015/16 har börserna återhämtat sig. Lägre räntor och bättre efterfrågan har lett till stigande vinster och högre börskurser. I takt med att konjunkturen mognat har vinstutvecklingen dämpats men börserna fortsatt stiga. Från Q4 2019 har börsuppgången varit parabolisk trots svaga vinster och bleka utsikter. Multipelexpansionen har varit påtaglig. På indexnivå bör börsuppgången ta en paus men ökade värderingsskillnader mellan sektorer, bolag och investeringsteman öppnar möjligheter för aktiva investerare.

Aktie-Ansvar Sverige - vad kan du förvänta dig som sparare?

2020-02-06
2019 har passerat och vi kan lägga ett bra börsår till handlingarna. Trots en svagare konjunktur har börsen utvecklats starkt. Aktie-Ansvar Sverige hade ett utmanande år 2019, mycket på grund av att börsen drevs på av multipelexpansion. Höga multiplar kommer förr eller senare kräva höga vinster från bolagen, givet att värderingen normaliseras, vilket öppnar upp för besvikelser. Förbättras inte konjunkturläget riskerar estimaten att spricka vilket i regel slår hårt mot högt värderade aktier. Därför undviker vi ofta de bolag vi tycker är högt värderade till förmån för bolag med en rimlig värdering. Över tid har det gett oss en god riskjusterad avkastning.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.