Utdelande andelsklass på Aktie-Ansvar Sverige

2016-12-30
Vi vill tacka för förtroendet. Som andelsägare i Aktie-Ansvar Sverige har ni fått se värdet på fonden stiga med 11,08% under de första elva månaderna 2016. Det är 4,54% bättre än fondens jämförelseindex (SIXPRX) – ett förvaltningsresultat vi är nöjda med.

I takt med att förvaltningen har levererat god avkastning sista åren har intresset för fonden ökat. Detta medför att vi nu öppnar upp en ny, utdelande andelsklass. Syftet med införandet av en ny andelsklass är att attrahera institutionella investerare som önskar årlig utdelning.

Den 1 januari 2017 kommer Aktie-Ansvar uppdatera fondbestämmelserna för Sverigefonden. Den huvudsakliga förändringen innebär att fonden delas upp i två andelsklasser, A och B. Utöver införandet av en ny andelsklass ändras bryttiden för handel från kl.16.00 till kl. 15.30 på ordinarie bankdag samt 11.30 på bankdag som infaller före helgdag. Anledningen till förändringen är att Aktie-Ansvars fonder överlag ska ha samma bryttid.

För dig som redan är andelsägare i Aktie-Ansvar Sverige innebär detta att fonden från och med 1 januari heter Aktie-Ansvar Sverige andelsklass A. Förvaltningen fortsätter i samma anda som tidigare, där sker ingen förändring.

Andelsklass A
Samtliga befintliga fondandelsinnehavare kommer att ingå i andelsklass A. För andelsklassen gäller samma villkor som tidigare med undantag för att bryttiden för handel har ändrats.

Andelsklass B
Är den nya andelsklassen som riktar sig mot institutionella investerare. Andelsklassen är utdelande och kommer lämna årlig utdelning till fondandelsägarna i andelsklassen. Minsta investeringsbelopp i andelsklass B är 100 000 kronor.

Tveka inte att höra av er till oss vid frågor om Aktie-Ansvar Sverige eller någon av våra andra fonder. Ni når oss på 08 – 588 811 00 eller på info@aktieansvar.se

 

Med vänliga hälsningar,
Aktie-Ansvar

Skriv Ut

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

         

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.