Uppdatering: Saxxum Aktiv

2017-03-07
Den globala mixfonden Saxxum Aktiv har haft en bra start på 2017. Vi ställer fyra frågor till Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för fonden.

 

Peder

1. Saxxum Aktiv steg 3,3 procent under februari och blev med det bästa fond. Vilka positioner bidrog mest under månaden?

Februari var en sällsynt gynnsam månad på de globala finansmarknaderna och nästan alla tillgångsslag levererade positiv avkastning. Avkastning på utländska tillgångar fick dessutom lite extra hjälp av att kronan försvagades. Bäst i portföljen utvecklades ”lågrisk-aktier” och fysiskt guld. Båda dessa positioner genomgick en tuff period under slutet av förra året. Även statsobligationer i tillväxtmarknader hade en bra månad.

2. Fonden backade något under sista delen av 2016. Vad berodde detta på?

En grundtanke med förvaltningen i Saxxum är att portföljen inte ska åka yo-yo med aktiemarknaden mer än nödvändigt. Fonden försöker då skapa avkastning via andra tillgångsslag. Det som hände under årets sista månader var att exempelvis cykliska aktier i mogna marknader utvecklades extremt starkt, samtidigt som investerare flydde tillgångar i tillväxtmarknader, statsobligationer, ädelmetaller och defensiva aktier på en och samma gång. Det är ganska ovanligt att så pass fundamentalt olika tillgångar presterar dåligt samtidigt, men det inträffar från tid till tid.

Det kommer däremot att uppstå tillfällen när den riskjusterade avkastningen på aktier bedöms vara hög. När detta inträffar kommer fonden att placera merparten av kapitalet i aktier.

3. Hur är fonden allokerad idag? Vilka förändringar har gjorts sedan i höstas?

Saxxum är alltjämt defensiv positionerad jämfört med sitt jämförelseindex. Allokeringen mot aktier ligger i skrivande stund strax under 40 procent, varav merparten består av tryggar kvalitetsaktier. Obligationer utgör ca 30 procent, varav två tredjedelar består av amerikanska statsobligationer och en tredjedel utgörs av statsobligationer i tillväxtmarknader. Fonden har sedan drygt 8 procent i fysiskt guld, 15 procent i korta företagsobligationer. Resten ligger i likvida medel.

Jämfört med i höstas innehåller portföljen lite mer guld, lite lägre andel amerikanska statsobligationer, lite mer dollarobligationer i tillväxtmarknader och lite mer europeiska bank- och finansaktier. Den totala fördelningen mellan aktier och obligationer är dock ganska oförändrad.

4. Vad kan vi förvänta oss av 2017?

Utvecklingen för konjunkturen 2017 förväntas bli relativt stabil – åtminstone initialt. Däremot medför den höga värderingen på finansiella tillgångar och betydande politiska risker att utsikterna för finansmarknaderna är väldigt osäkra. I USA kan den senaste tidens ränteuppgång och dollarförstärkning börjar väga negativt på den reala ekonomin framåt sommaren. Givet att 2017 blir ett konstruktivt år för risktillgångar är det troligt att aktiemarknader i Europa och vissa tillväxtekonomier kommer att prestera bättre än exempelvis den amerikanska. När det gäller obligationsmarknaden är amerikanska statsobligationer att föredra, tillsammans med obligationer i tillväxtmarknader. Europeiska och svenska statsobligationer bör undvikas då räntenivåerna känns allt för låga givet nuvarande konjunkturläge. 

Skriv Ut

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

              

             

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.