Uppdatering av kundkännedom

2018-06-05
Som finansiellt institut måste vi på Aktie-Ansvar ha kundkännedom om våra kunder för att kunna bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Finansbolag måste enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ha information om sina kunder. Därför har vi skickat ut en blankett till flertalet kunder där vi ber er besvara frågor om dig själv och de pengar som sparas och investeras hos oss. Att uppgifter måste hämtas in menas däremot inte på något sätt att personen i fråga är misstänkt för penningtvätt. Vi som finansiellt institut är skyldiga att ha uppgifter om kunden för att vid en eventuell framtida förfrågan från behörig myndighet kunna lämna uppgifter om kunder och transaktioner. Informationen på blanketten är obligatorisk och frågorna gäller hela ditt sparande hos oss. Om kontoinnehavaren är minderårig är det den minderåriges uppgifter som ska fyllas i men signeras av förmyndare. Här nedan hittar ni blanketten som skickats hem i brevlådan.


 Kundkännedomsblankett » 

 

Tveka inte på att höra av er vid frågor!


Med vänliga hälsningar,
Vännerna på Aktie-Ansvar
Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.