Update: Aktie-Ansvar Sverige

2018-06-11
Vi har satt oss ner med Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare för Aktie-Ansvar Sverige, för att få en bild av hur fonden är positionerad och hur vi ser på resterande del av året.

Sverigefonden har utvecklats i sidled under året. Vad har bidragit till avkastningen i år?
Vi har överlag haft en allt för försiktig inställning under en period då marknaden valt att lyfta redan högt värderade bolag ytterligare istället för att leta efter lägre värderade bolag. Inom just verkstad har vi haft en mer sencyklisk tilt med lägre värdering som mer eller mindre stått och stampat. På minussidan återfinns också våra banker som generellt haft en svag utveckling tillsammans med H&M. Ränteutvecklingen har inte gått vår väg trots brinnande högkonjunktur och för H&M fortsätter misstroendet. Det har generellt sett varit vårt att hitta någon bestående trend vilket inte minst syns på våra bästa innehav, Stora Enso, Assa Abloy och Telia, som alla återfinns inom vitt skilda branscher.

Hur är fonden positionerad just nu?Lars-Erik Lundgren
Vi har gjort en del justeringar i vår exponering såväl mellan som inom branscher. Vi har branschvis ökat något inom verkstad samt förändrat vikterna genom att ta hem lite vinst för de aktier utvecklats väl, såsom Assa Abloy, och investerat i exempelvis Volvo som har en lägre värdering och goda framtidsutsikter. Vi har även tagit hem vinsten i Stora Enso efter en exempellös uppgång samt trimmat vårt innehav i Dometic då aktien nu ser mer rimligt värderad ut. Vad gäller bank har vi på minskat något för att ha en god kassa inför bl a uppdelningen av Atlas Copco som kan innebära ett bra investeringstillfälle.
   

Vad kan man förvänta sig av sommaren och hösten? Vad tror vi om marknaden framöver? 
Vi tror att marknaden har mer att ge men uppgången behöver spridas till fler aktier och branscher för att kunna lyfta ytterligare. Undertecknad hade trott att det skulle ske tidigare men istället en breddning av uppgången har endast spetsen stigit ytterligare. Ett typ av momentumspel där men köper det som gått bäst. Ett annat sätt att säga det på är att marknaden tar allt mer risk ju längre in i konjunkturen vi kommer. Det känns intuitivt fel. Vi har idag flera bolag som handlas med en premie på över 20% till historiska multiplar och det borde rimligtvis vara svårt för dom aktierna att stiga ännu mer. Därför borde rimligtvis uppgången breddas och inkludera fler bolag och branscher framöver. Det är också rimligt då konjunkturen planar ut och placerarna börjar leta bolag med andra egenskaper än just konjunkturkänslighet. 

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.