Sverigefonden visar återigen att aktiv förvaltning lönar sig

2016-11-09
Oktober utvecklades till en svag börsmånad men med betydande avvikelser. Då amerikanska centralbanken i september valde att vänta med nästa räntehöjning är marknaden mer eller mindre klar över att en höjning kommer så fort de amerikanska valet är över. Det skulle förmodligen betyda december.

Den närmaste månaden kommer inledningsvis att domineras av det amerikanska valet. Även om många tror valet är avgjort har underligare saker hänt. Det skulle i så fall få avsevärd effekt på marknaden. Världsindex sjönk 2% där USA var pådrivande med en nedgång på 1,9% (SP500) resp. -2,3% (Nasdaq). I Japan steg börsen nästan 6% medan Europa sjönk ca 1%. I Sverige sjönk börsen ca 1%.

Sverigefonden drar ifrån index ytterligareoch steg med 1,15 % under oktober och har under 2016 stigit med totalt 10,5%.   

I och med det har Sverigefonden slagit sitt jämförelseindex (SIXPRX) med ca 5,5% under året - detta efter agifter. OMXS30 inklusive utdelningar har under året stigit med 4,3% - en tydlig skillnad på aktivt och passivt förvaltade fonder.

 

Lars-Erik Lundgren, ansvarig förvaltare Aktie-Ansvar Sverige, vad ligger bakom framgången i förvaltningen?
– Det korta svaret är hårt jobb, aktiv förvaltning och en koncentrerad portfölj. I år har det verkligen betalat sig att våga avvika från index. Vi har haft runt 25 bolag i portföljen och endast ägt aktier vi tror på långsiktigt. Vi har naturligtvis lyckats hitta flera kursvinnare men lika viktigt är att stå utanför börsen besvikelser vilket vi lyckats med.

Vad urskiljer oss ifrån andra Sverigefonder?
– Vi har valt rätt bolag att äga och, framför allt, vågat avstått andra. Årets utveckling visar hur viktigt det är att våga avvika från index. Vi har exempelvis varit underviktade i både HM och Ericsson som varit besvikelser. Vi har satsat på rätt cykliska bolag såsom Sandvik och ABB (som nu är sålt). Samtidigt har vi undvikt Assa Abloy och Alfa Laval som utvecklats svagt. Vi har vågat satsa på en del mindre och mellanstora bolag som bidragit substantiellt till utvecklingen såsom Coor, Scandi Standard och MTG. Allt enligt devisen rätt bolag, vid rätt tillfälle utan hänsyn till index. Aktiv förvaltning helt enkelt.

 

Hur investerar man i Aktie-Ansvar Sverige?
Sverigefonden passar dig som vill göra engångsinsättning, men även för löpande sparande, där man kan månadsvis investerar i fonden. Månadssparande kan göras från 500 kr. Kontakta din rådgivare för hjälp med investering.

Fonden finns tillgänglig för dig som har pensionen eller sparandet via: Movestic, Skandiabanken, Avanza, Nordnet, Swedbank, Handelsbanken, Garantum Fondkomission, Maxfonder, Carnegie, Nord Fondkommission, ICA-Banken samt som valbar fond inom PPM. 

Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Informationsbroschyr och faktablad kan kostnadsfritt laddas ner.

 

Skriv Ut

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

         

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.