Saxxum Aktiv noterar en ny högsta nivå i juni

2018-07-04
I början av året kännetecknades marknadsutvecklingen av en rejält ökad volatilitet. Därefter har utvecklingen framför allt styrts av en ökad handelspolitisk oro. De flesta av världens börser har haft en svag eller till och med negativ utveckling under årets första sex månader. Den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv har under det första halvåret stigit med drygt 4 % och nådde med det en ny högsta nivå. Vi satte oss ned med fondens ansvarige förvaltare Peder Du Rietz för att kort ta reda på vad som har bidragit positivt till avkastningen samt hans syn på framtiden.

Peder du RietzVad har varit framgångarna under det första halvåret 2018?
2018 har hittills inte varit något starkt år för risktillgångar. Bortsett från amerikanska småbolagsaktier och teknologisektorn så har aktier inte presterat speciellt väl. Aktie-Ansvar Saxxum Aktivs kärninnehav i aktier och obligationer har dock avkastat helt ok i svenska kronor i och med kronförsvagningen (i lokal valuta är portföljen faktiskt ned ca 2 procent). Beslutet att öka dollarexponeringen i september 2017 har bidragit med flera procentenheter till avkastningen det här året. Även fondens position i japanska yen mot euro har gett ett stort bidrag 2018.

Hur är fonden positionerad just nu?
Fonden har varit positionerad som en allvädersportfölj i mer eller mindre utsträckning sedan 2015. Detta innebär att fonden ska prestera ok i alla marknadsklimat. Sedan november 2017 har fonden varit mer defensivt positionerad än tidigare och under perioder haft en nettoexponering mot aktier på så lågt som 20 procent på nedsidan. Fonden har en betydande position i långa amerikanska statsobligationer vilka bedöms kunna ge en avkastning på upp mot 30 procent i nästa lågkonjunktur. Fonden har även betydande exponering mot guld och den undervärderade japanska yenen. Båda dessa tillgångar bedöms fortsättningsvis kunna bidra positivt till avkastningen. Portföljens långsiktiga position i obligationer i tillväxtmarknader minskades kraftigt i början på året.

Vad kan vi förvänta oss på kort sikt och var tror vi om marknaderna fram över?
Fondens huvudscenario är att börserna kommer att utvecklas svagt under sommaren för att sedan vända upp i höst. Den uppgången kommer sedan att mattas av i slutet av året. Aktiemarknaden befinner sig i slutet av den här börscykeln och vissa länder/sektorer ser redan ut att ha toppat. Den amerikanska ekonomin ångar på i skrivande stund, men penningpolitiska åtstramningar (och därmed en starkare dollar) har bidragit till att de finansiella marknaderna börjar omvärdera riskerna i systemet. Belåningen i världen är högre än någonsin och bolagssektorn i tillväxtmarknader har väldigt stora dollarlån. Tillväxtmarknader pressas även av att Kina bromsar in. I skrivande stund verkar inte den amerikanska centralbanken ta detta i beaktande.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.