Saxxum Aktiv finns nu valbar hos PPM

2017-07-03
Sedan den 20 juni finns vår globala mixfond Saxxum Aktiv valbar i premiepensionens fondutbud. Fonden tillför kategorin blandfonder och har fondnummer 409300.

Nedan presenteras en sammanfattning om fonden och varför den utgör en bra bas i många olika typer av fondportföljer.

Placeringsinriktning
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltad mixfond med global exponering mot ränte- och aktiemarknader samt andra tillgångsslag, exempelvis guld. Några generella geografiska, bransch- eller tillgångsspecifika begränsningar finns därmed inte för fondens placeringar.


Typ av värdepapper
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv gör investeringar i ETF:er där värderingen är i fokus på de olika tillgångsslagen. Endast långa positioner görs (kan finnas enstaka undantag i framtiden).


Målgrupp
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv passar den sparare som vill ha en aktivt förvaltad mixfond med global exponering. 


Mål med placeringen
Att genom aktiv förvaltning ge en avkastning som slår jämförelseindex: 60% MSCI World Net i SEK + 40% OMRX-TBOND.


Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.