Saxxum Aktiv – en uppdatering

2020-11-05
Världsekonomin har tydligt börjat återhämta sig efter den kraftigaste inbromsningen i mannaminne. Huruvida återhämtningen lever upp till marknadens förväntningar är dock fortfarande omöjligt att sia om. Saxxum Aktiv hade en stark start på året, men har haft det mer utmanande under andra halvan. Vi har tagit en kort uppdatering med Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för Saxxum Aktiv, samt tittat på vad du som sparare kan förvänta dig av fonden.Läs här vad du kan förvänta dig av Saxxum Aktiv »

 

Sedan slutet av mars har Stockholmsbörsen stigit ordentligt, Saxxum Aktiv har haft det mer utmanande. Hur kommer det sig?
– Saxxum är en global allokeringsfond. Den äger inga svenska aktier och har inte gjort det på flera år. Den är dessutom lite annorlunda än andra fonder på grund av att den utöver aktier och obligationer också placerar i råvaror och har betydande valutaexponeringar. Därutöver är den väldigt aktiv, dvs att den avviker mycket från konsensus.

Tittar vi lite längre bak i tiden så har fonden utvecklats ungefär likvärdigt med OMXS30 (inklusive utdelningar) de senaste 3 åren, till en betydande lägre risk.Berätta kortfattat vad som har påverkat utvecklingen Saxxum Aktiv under året
?
– Saxxum hade nästan ingen aktieexponering i februari när börsen började falla, på botten i mars var exponeringen nästan 45%. Efter att aktier studsade upp drygt 20% sen botten minskades exponeringen till ca 20% i slutet av april. Det innebär att avkastningen sedan dess primärt har styrts av andra tillgångar. Tillgångarna i fonden har i snitt inte rört sig märkbart i lokal valuta sedan maj, men i kronor mätt så har de fallit på grund av att kronan har stärkts.

Perioden maj till augusti är tråkigt nog den tuffaste sedan jag tog över förvaltningen i mitten av 2015. Speciellt med hänsyn tagen till att det också var en stark period för Stockholmsbörsen. För en sån här portfölj handlar det ofta om att många tillgångar rör sig i ”fel” riktning samtidigt. I det här fallet hade vi en enorm kronförstärkning (speciellt mot dollarn) samtidigt som de mer cykliska tillgångarna i fonden inte steg, vilket är ovanligt men det händer. Däremot tror jag inte att den divergensen kommer att bestå.


Hur är Saxxum Aktiv positionerad nu?
– Min analys är att investerare inte kompenseras alls för att ta risk på nuvarande nivåer, därför är fonden defensivt positionerad och gynnas när oron stiger. Detta bör förändras med tiden och i så fall kommer Saxxum att röra sig mer likt aktiemarknaden. I dagsläget ser jag störst potential för dollarn, yenen och långa amerikanska statsobligationer de kommande månaderna. På lång sikt är potentialen störst i värdebolagsaktier, speciellt i tillväxtmarknader. Fondens sammansättning består därför av en kombination av dessa tillgångar.

 


 

Vad kan du förvänta dig av Saxxum Aktiv?

En viktig byggsten i Saxxum Aktivs investeringsprocess är långsiktiga avkastningsprognoser för olika tillgångar. Fonden tar inga onödiga risker. Som investerare i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv kan du förvänta dig en aktivt förvaltad global mixfond på riktigt. På riktigt i den bemärkelsen att fonden inte endast investerar i aktier och räntor på den svenska marknaden likt majoriteten av utbudet inom mixfonder idag. Saxxum Aktiv är unik i det att den investerar i kombinationen av aktier, räntor, råvaror och valutor och gör detta på den globala marknaden.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv definieras av dessa tydliga egenskaper:

• En aktivt förvaltad global allokeringsfond med fokus på god riskjusterad avkastning över en hel cykel.

• En fond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare.

• En fond med förmögenhetsbevarande fokus.

• En fond med ett stort investeringsuniversum fördelat på alla tillgångsklasser. Detta innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen.

• En mixfond som skiljer sig mot sina konkurrenter


Vad ska jag förvänta mig som investerare?

• Du ska förvänta dig en god riskjusterad avkastning över tid.

• Du ska förvänta dig att fonden inte kommer röra sig enligt klassiska tillgångsslag som aktier och räntor över tid. När tillfälle ges kommer fonden ha stor andel aktier och då röra sig likt börsen.

• Du ska förvänta dig en fond som över tid är aktivt förvaltad. Detta betyder att fonden över tid inte kommer ligga positionerad likt jämförelseindex.

 

Vill du fördjupa dig ännu mer i Peders syn på marknaden så finns det att läsa i hans senaste strategirapport samt månadsrapporterna (som publiceras i början av varje ny månad) som är länkade nedan. Du kan även följa Peder via Twitter.

Peder Du Rietz Twitter »

Strategirapport »

Månadsrapport »

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.