Namnändring för fyra Graal fonder

2017-07-03
Vi fortsätter att vidareutveckla våra fonder genom att förtydliga och göra det enklare för våra sparare.


För ca 7 år sedan startade vi våra dagligt handlade Graal-fonder. Under senaste tiden har vi blivit uppmärksammade på att det är svårt att skilja de olika Graalfonderna åt, då de har snarlika namn. Därför underlättar vi nu och ändrar namn på fyra av våra fonder.

Från och med 6/7 2017 förenklar vi och kommer att ändra namn på fonderna Graal Total, Graal Total 2xL, Graal Kvanthedge och Graal Trendhedge. I samband med detta ändras även bryttiden för fonderna Trendhedge och Kvanthedge till kl. 15.30. Anledningen till förändringen är att Aktie-Ansvars fonder ska ha samma bryttid i så stor utsträckning som möjligt. 

Följande ändringar kommer att ske:

Graal Total blir Aktie-Ansvar Multistrategi

Graal Total 2xL blir Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL

Graal Trendhedge blir Aktie-Ansvar Trendhedge

Graal Kvanthedge blir Aktie-Ansvar Kvanthedge  

 

För Graal Total utökas mandatet så att fonden framöver kan investera i fonder som i sin tur får investera till 100 % i andra fonder, så kallade fond-i-fonder. 

Samtidigt som namnbytena sker kommer Graal Trendhedge och Graal Kvanthedge att byta bryttid till kl 15.30 på ordinarie bankdag, samt 11.30 på bankdag som infaller före helgdag. Detta gör vi för att så många av våra fonder som möjligt ska ha samma bryttid.

 

Vi fortsätter att jobba för att få dina pengar att växa.

Skriv Ut

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

              

             

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.