Multistrategi blir Aktie-Ansvar Total

2020-08-25
Aktie-Ansvars fonder utmärker sig genom aktiv förvaltning. Ansvarsfulla och hållbara investeringar genomsyrar hela bolaget. Aktie-Ansvar Total investerar i hela Aktie-Ansvars fondutbud och allokering beslutas av Christer Tallbom, chefsekonom hos Garantum, tillsammans med Garantums förvaltningsråd.


Den 25 september 2020 ändras fondbestämmelserna för fonden Multistrategi. Syftet är att gå från att vara en multistrategifond som endast investerar i andra hedgefonder till att vara en allokeringsfond som kan investera i hela Aktie-Ansvars fondutbud. Strategin syftar till att erbjuda en aktivt förvaltad konkurrenskraftig förvaltningsprodukt för investerare som önskar Aktie-Ansvars olika fonder i ett skal och inte själv önskar allokera mellan tillgångsslag beroende av marknadsläge.

Då Fonden i samband med de förändrade fondbestämmelserna förändrat karaktär från ett fokus på investeringar i hedgefonder till ett bredare fokus inriktat på total portföljallokering med ett bredare fondunivers väljer vi även att byta namn på fonden från Aktie-Ansvar Multistrategi till Aktie-Ansvar Total för att spegla detta tydligare.

Målsättningen är att arbjuda en konkurrenskraftig, aktivt förvaltad, fondportfölj där val av underliggande fonder görs med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar.

För mer information, vänligen se informationsbrev och produktblad nedan:


Informationsbrev gällande ändrade fondbestämmelser i Multistrategi »

Produktblad Aktie-Ansvar Total »

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.