Maria Ljungqvist ansvarig för Graalstrategierna

2020-04-08
Maria Ljungqvist, ansvarig för ränteförvaltningen hos Aktie-Ansvar, ensamt ansvarig för Graalstrategierna.


Sedan tidigare förvaltar Maria Avkastningsfonden samt räntebenen i Aktie-Ansvar Graal, Aktiehedge och Graal Offensiv. När Maria nu tar fullt ansvar för förvaltningen av Graalstrategierna kommer ett ökat fokus ligga på räntestrategin. I samtliga Graalstrategier så var aktieexponeringen låg i början av mars månad och avvecklades sedan helt, vilket var gynnsamt givet den marknadsutveckling som följde. Fondernas aktieexponering började reduceras redan i februari månad och har för tillfället reducerats helt.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.