Lär dig mer om Saxxum Aktiv

2019-03-26

Den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv blev utsedd till årets mixfond av Morningstar (i kategorin Best SEK Allocation Fund) vid Morningstar Fund Awards 2019. Med motiveringen: ”Högst avkastning 2018 i gruppen svenska blandfonder med fem års historik, tillsammans med att Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv lyckats ge den lockande långsiktiga kombinationen högre avkastning och lägre risktagande än kategorisnitten.”

Saxxum Aktiv lyckades under förra året leverera en avkastning på drygt 4,1% samtidigt som majoriteten av värdens börser visade upp röda siffror. Hittills i år har fonden gått upp drygt 5,5% och gör precis det den ska, levererar en positiv avkastning oavsett börsens utfall. Det visar på att fonden är ett bra alternativ i en sparportfölj samt för att själv slippa tajma börsens rörelser.


– Saxxum har varit relativt defensivt positionerad senaste treårsperioden, vilket lönade sig i början av 2016 men framför allt under 2018. Aktieexponeringen var dessutom extra låg under fjärde kvartalet i fjol när börserna föll som mest. Istället för aktier har fonden jobbat mycket med valutor, statsobligationer och guld vilka alla har bidragit positivt till avkastningen. Anledningen till detta var delvis att de långsiktiga avkastningsprognoserna på traditionella risktillgångar som aktier var väldigt låga (p.g.a. höga värderingar) och delvis det makroekonomiska klimatet.


I ett läge där den förväntade avkastningen på aktier och krediter är låg eller negativ, belåningen är rekordhög, centralbankerna har begränsat med ammunition och det politiska läget är prekärt, känns det lämpligt att ha lägre risk i portföljen, säger Peder Du Rietz, förvaltare för fonden.Vill du veta ännu mer?

Lyssna på placerapodden med Peder Du Rietz här. I ett samtal med Jesper Norberg och Pär Ståhl berättar Peder bland annat om sin bakgrund och beskriver fondens investeringsstrategi. Peder ger dessutom sin syn på flera tillgångsslag såsom aktier, valutor, räntor och råvaror.

Eller titta på filmen nedan med Peder Du Rietz där ni får veta mer om hans förvaltning.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.