Lär dig mer om Aktie-Ansvars hedgefonder

2019-08-12
Inom kategorin för hedgefonder finns ett brett utbud och flertalet olika investeringsstrategier. Gemensamt för fonderna är att de har friare regler för sina placeringar än vad till exempel en traditionell aktiefond har samt en möjlighet till avkastning i både nedåt- och uppåtgående marknader.


Aktie-Ansvar Graal
Graal är en fond med lågt risktagande med fokus på att skapa absolut avkastning oavsett hur marknaderna rör sig. Fonden kombinerar aktiv förvaltning av företagsobligationer och aktieförvaltning med långa och korta positioner.


Aktie-Ansvar Kvanthedge
Kvanthedge har en geografisk spridning över hela världen och även en spridning mellan tillgångsslagen räntor, aktier, valutor och råvaror. Fonden är systematiskt förvaltad och har en låg samvariation med utvecklingen av traditionella ränte- och aktiefonder över tid.

I nedan filmklipp kan du lära dig mer om Aktie-Ansvars hedgefonder där förvaltarna för Graalstrategierna och Kvanthedge berättar om fondernas aktiva förvaltning.Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.