Hallå där, Björn!

2019-04-23
Du förvaltar Aktie-Ansvar Kvanthedge och är doktor i tillämpad matematik. Går det kortfattat att förklara modellen bakom Kvanthedge så att en icke-matematiker förstår?


-Absolut. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tiden. Vi har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och rörelser som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar fonden långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna.

Hur ser du på senaste tidens utveckling i fonden?
- Fonden har backat ca 0,5% under de senaste sex månaderna. Vi vill förstås att portföljen ska stiga varje månad, men under perioder kommer fonden avkasta sämre och ibland ge även negativ avkastning. Ser man till bidragen så har ränteportföljen varit framgångsrik, mycket tack vare positionerna i tyska statsobligationer. Likaså valutaportföljen, där positionerna i EUR och TRY varit lyckosamma. Surdegarna återfinns dels i aktieindexportföljen, där positionerna i svenska och australiensiska aktier orsakat förluster.

Fonden har låg korrelation till aktier och räntor – Vad betyder det?
- Korrelation är ett mått som säger i vilken grad två tillgångar tenderar att samvariera med varandra. Om två tillgångar har hög korrelation betyder det att de tenderar att röra sig i samma riktning; t.ex. har de flesta börser en hög inbördes korrelation. Detta betyder att en aktieinvesterare endast marginellt sprider sina risker genom att investera på två aktiemarknader istället för en. Kvanthedge däremot har en låg korrelation till både aktier och räntor. En investering i Kvanthedge ger dig således en bättre riskspridning och en möjlighet att få avkastning i såväl goda som dåliga tider.

Hur är fonden positionerad just nu?
- I skrivande stund är fonden nettokort aktier och nettolång räntor. Inom aktier är vi bl. a. lång Japan och kärn-Europa mot bl.a. Sverige och USA. På valutasidan är vi lång SEK och USD mot bl.a. JPY och EUR. Inom räntor är vi lång tyska och kanadensiska statsobligationer mot japanska och australiensiska. Observera att detta är en ögonblicksbild och kan komma att förändras inom kort.

Har målavkastningen ändrats eller tror vi att vi kan nå 5-7% per år?
- Målavkastningen på 5-7% per år kvarstår. Det är dock viktigt att poängtera att avkastningen under enskilda år kan avvika från det långsiktiga målet. Historiskt har det varit ett bra tillfälle att gå in i fonden när vi den upplevt tuffare tider, som nu.


Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.