Information om senareläggning

2020-03-20
Aktie-Ansvar har den 20 mars beslutat att senarelägga handel av fondandelar i fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfond, Graal, Graal Aktiehedge, Graal Offensiv, och Multistrategi.


På grund av den exceptionella situationen som uppkommit i och med spridningen av det nya coronaviruset har Aktie-Ansvar beslutat att senarelägga handel i fonderna Aktie-Ansvar Avkastningsfonden, Graal, Aktiehedge, Graal Offensiv, och Multistrategi. Detta innebär att det tills vidare inte går att köpa eller sälja andelar i fonderna.


Varför gör vi detta?
Beslutet är tagit utifrån att vi vill göra det som är bäst för dig som andelsägare. Orsaken till åtgärden är att likviditeten på marknaden för företagsobligationer har försämrats kraftigt på kort tid. Detta har medfört en osäker prisbild, något som berör hela marknaden. Aktie-Ansvars bedömning är att det i dagsläget inte är möjligt att beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för de nämnda fonderna och genomför detta av försiktighetsskäl. Vi gör detta för att säkerställa en rättvis behandling av alla kunder och förusättningar för en fortsatt bra förvaltning. Att vi senarelägger handel av fondandelar är inte på något sätt kopplat till flöden i de nämnda fonderna.

Beslut om senareläggning togs den 20 mars och gäller för alla order som är lagda efter bryttidpunkten den 19 mars. Senareläggningen kommer att gälla tillsvidare och tills dess att hindret för en tillförlitlig prissättning upphört. Vår förhoppning är att det blir kortvarigt men vi kan i dagsläget inte ge någon indikation på när det blir.

Vad händer nu? Förvaltningen fortsätter likt förut och du som andelsägare behöver inte göra något.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-588 811 00 eller info@aktieansvar.se.

 

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.