Hur är Saxxum Aktiv positionerad?

2019-10-17
Det senaste året har gått bra för Saxxum Aktiv och fonden har genererat avkastning i alla marknadslägen. Mycket på grund av den unika allokeringen. En så pass bred global allokering mot olika typer av tillgångar som Saxxum Aktiv har är unikt bland fonder med liknande typ av mandat. Peder Du Rietz, ansvarig förvaltare för fonden, kommenterar det rådande marknadsläget;


 
– Marknadsläget är lite svårtytt då nästan alla typer av tillgångar har stigit mycket i år. Obligationsmarknaden, valutamarknaden och råvarumarknaden prisar i dagsläget in en mild lågkonjunktur medan aktiemarknaden prisar in en återhämtning (efter en tillfällig inbromsning i konjunkturen).

Statistiken har varit väldigt svag och antyder nu att risken för lågkonjunktur är osedvanligt hög. Jag tycker att aktiemarknaden är den marknad som minst reflekterar verkligheten i dagsläget. Men till och med aktiemarknaden är osäker. Uppgången under året har exempelvis drivits av defensiva aktier, inte cykliska. 

Hur är Saxxum Aktiv positionerad?

– Sedan sommaren har aktieandelen minskat i Saxxum Aktiv och fonden har en väldigt låg andel aktier just nu. Fonden är defensivt positionerad ur ett historiskt perspektiv.

 

Läs mer i fondens månadsrapport  »Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.