Graal fusioneras in i Räntestrategi

2020-08-04
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Graal in i den flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.


Aktie-Ansvar Graal  är i enlighet med sina placeringsriktlinjer en hedgefond som får investera i aktier och räntebärande värdepapper samt derivatinstrument.

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en nystartad flexibel räntefond som investerar i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditvärdighet samt derivatinstrument som ett led i investeringsstrategin.

Fusionen beräknas ske med avstämningsdag per 29 oktober 2020 där fusionen genomförs till 30 oktober 2020. Den överlåtande fonden kommer vara stängd från och med den 28 oktober 2020 i enlighet med fondens handelscykel enligt fondbestämmelserna. Den övertagande fonden, Räntestrategi, kommer inte vara stängd.

För mer information, vänligen läs informationsbreven nedan.


Informationsbrev gällande fusion Aktie-Ansvar Graal »

Informationsbrev gällande fusion Aktie-Ansvar Räntestrategi »

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.