Fusioner: vi renodlar utbudet

2017-11-17
Den 28/12 fusioneras FoF Five och Saxxum Aktiv samt FoF Three och Multistrategi. Med det menas att fonderna slås ihop. FoF Five blir då en del av fonden Saxxum Aktiv och FoF Three blir en del av fonden Multistrategi.


Du som andelsägare behöver inte göra någonting, innehavet överförs automatiskt. Fusionerna medför inga skattekonsekvenser eller andra kostnader. Om du som andelsägare inte vill få dina andelar automatiskt överförda till den nya fonden måste ett skriftligt underlag skickas in till oss. Mer information hittar du i PDFerna nedanför: 

 

 Andelsägarbrev fusion FoF Five och Saxxum  Andelsägarbrev fusion FoF Three och Multistrategi

 

 

Med vänliga hälsningar,

Aktie-Ansvar 

Skriv Ut

Välkommen att kontakta oss

Aktie-Ansvar AB
Box 55659, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 1
Tel: +46 8 588 811 00 
Fax: +46 8 588 811 50
E-post: info@aktieansvar.se

Org. nr 556098-2232
© Aktie-Ansvar AB 

Aktie-Ansvar ingår i sparkoncernen Garantum Invest:

Garantum
Garantum Partner

              

             

     

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.