Fusioner genomförda

2018-01-09

Fusionerna för FoF Five och FoF Three är nu genomförda och godkända av Finansinspektionen. Du som andelsägare i någon av de tidigare nämnda fonderna har därmed fått ditt innehav flyttat till den nya fonden. Med det menas att andelsägare i FoF Five har fått innehavet flyttat till den globala mixfonden Saxxum Aktiv samt att du som andelsägare i FoF Three har fått ditt innehav i fonden Multistrategi. 

 

Har du några frågor angående fusionen eller vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss på info@aktieansvar.se eller ringa oss på +46 8 588 811 00.

 

Med vänliga hälsningar,

Vännerna på Aktieansvar

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.