Från allvädersportföljen till Saxxum Aktiv

2021-02-25
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltad allokeringsfond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla långsiktiga sparare. Fondens investeringsunivers består av globala aktier, räntebärande tillgångar, valutor och råvaror. Det innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen och fonden har över tid ett förmögenhetsbevarande fokus. Men hur kan vi förstå Saxxum Aktivs portföljkonstruktion bättre och få en ökad förståelse för fondens utveckling under det senaste året? Och vad menar vi egentligen när vi säger att Saxxum Aktiv är förmögenhetsbevarande?


Den klassiska allvädersportföljen
Utgångspunkten i konstruktion av Saxxum Aktiv är en klassisk allvädersportfölj – en portfölj som består till lika delar av aktier, långa statsobligationer, guld och statsskuldväxlar. Målet med en allvädersportfölj, och således också Saxxum Aktiv, är inte att bli rik snabbt utan att växa och bevara den förmögenhet som redan finns, till en risk som de flesta kan leva med.


Om vi tittar historiskt på hur en Allvädersportfölj presterat har portföljen avkastat 9,2 procent årligen sedan 1971, till en volatilitet på drygt 10 procent. Visserligen har en sparare i globala aktier fått 1 procent mer i avkastning, men detta till en högre volatilitet om 15 procent. Men vad innebär det rent konkret?
Det innebär att Allvädersportföljen har som mest fallit 20 procent jämfört med hela 50 procent för globala aktier. En sparare har därmed tvingats att ta betydande mer risk för att tjäna den där extra procenten årligen!


 

Från allvädersportföljen till Saxxum Aktiv
Allvädersportföljen kan förbättras på flera olika sätt. Det beror lite på vad som vill uppnås: stabilitet eller avkastning. Om vi genomför ett par justeringar i portföljen för att göra den än mer lik hur Saxxum Aktiv har varit konstruerad sedan 2015, vad uppnår vi då? Jämfört med en klassisk allväderportfölj uppnår vi en högre avkastning till en ännu mer begränsad nedsida, volatiliteten sjunker till 8,9 procent (mot tidigare 10,4 procent), i en portfölj som påminner mycket mer om Saxxum Aktiv och där det finns lång historik (observera att skalan är halverad i diagramet nedan).Ha tålamod, tänk långsiktigt och komplettera portföljen med Saxxum Aktiv

Som bekant är inte historisk avkastning någon garanti för framtiden. Men vår bedömning är att det finns fördelar med att ha en del av sin portfölj i en fond som inte åker jojo med en rekordvärderad aktiemarknad eller företagsobligationer som har kreditrisk men knappt betalar någon ränta. Kortsiktigt kan den här typen av portfölj också både stiga och falla. Allvädersportföljerna har haft perioder där det tar 3 till 4 år för dem att återhämta sig, men det kan då jämföras med 13 år för globala aktier. Det är det här vi menar när vi säger att fonden är förmögenhetsbevarande.

De tuffa perioderna för portföljen har heller inte alltid sammanfallit med perioder när börsen går dåligt. Det senaste året är ett exempel på det. Andra exempel är 3 år under mitten på 90-talet eller 1,5 år efter att Donald Trump vann valet 2016. En portfölj med en stor del andra tillgångar beter sig annorlunda. Även korrelationen med svenska aktier har historiskt varit låg. Detta medför att Saxxum Aktiv väl kompletterar innehaven i svenska aktier som utgör merparten av de flesta svenska sparares portföljer.


Sammanfattningsvis så kommer en portfölj likt Saxxum Aktiv, som har en stor del andra tillgångar än enbart aktier, röra sig annorlunda. Men över tid ska du kunna förvänta dig en fond som levererar bra avkastning till en begränsad risk. Saxxum Aktiv ska inte ses som ett alternativ istället för en svensk eller global aktiefond utan som ett förmögenhetsbevarande komplement och byggsten i din portfölj.

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.