Fokus: Trendhedge - Aktie-Ansvar

Fokus: Trendhedge

2018-02-06
Aktie-Ansvar Trendhedge har haft en bra start på 2018 med en avkastning på 6,2% under januari månad. Då fonden använder systematiska trendföljande handelsmodeller utnyttjas marknadsrörelser både upp och ner för att skapa avkastning. Vi har ställt fyra frågor till förvaltare Martin Estlander med team på Estlander & Partners AB, för att få veta mer om vad som skett i fonden på sistone.

 

Fonden steg kraftigt i januari. Vad har varit framgångsfaktorerna?

Trendhedge applicerar en trendföljande strategi som utnyttjar marknadsrörelser både upp och ner för att skapa avkastning. Marknadsmiljön under januari var mycket gynnsam där marknadstrenderna som börjat under slutet av förra året fortsatte i samma riktning. Framför allt stigande aktiekurser, stigande energipriser och en försvagad dollar bidrog till det positiva resultatet. Dessa marknadsrörelser återspeglar det större makroekonomiska skiftet som är på gång, där centralbankerna sakta men säkert börjat reducera den extremt expansiva politik de kört under flera års tid. Detta leder till en ’normalisering’ på finansmarknaderna där marknadsfundament (framom centralbanks driven likviditet) återigen kommer att ha en central roll i prisbildningen av olika tillgångar. Vi tror Trendhedge ligger väl positionerad för att även framöver dra nytta av denna marknadsutveckling.

 

Hur ligger fonden positionerad just nu?

Fondens största exponeringar för tillfället är kort dollar, lång råvaror och lång aktieindex. Detta är i stort samma positionering som fonden satt i från början av året och trenderna inom de segmenten har hållit i sig under månaden vilket ju resulterat i en mycket trevlig avkastning för Trendhedge. Valutaexponeringen har ökat något under månadens lopp då dollartrenden förstärkts sen sista kvartalet ifjol.

 

Trendhedge är en så kallad trendföljande hedgefond. Vad gör att fonden byter positoner och hur ofta sker detta?

Fonden håller i snitt positioner i 40-60 dagar. Filosofin “cut losses short, let profits run” är typisk och inbyggd i modellen för trendföljare, vilket innebär att förlorande positioner ofta stängs ganska snart efter att de öppnats ifall det visar sig att den begynnande trenden inte går någonstans, säg inom två veckor för Trendhedges del, medan det inte är ovanligt att man sitter ett år eller två i en riktigt bra trend. Trendhedge är en multi-modell strategi, och de flesta modeller i fonden är symmetriska i termer av entry- och exitmekanism, så om marknaden svänger så den förefaller starta trend i andra riktningen stänger fonden sin existerade position och går in i motsatt riktning. Också marknadens volatilitet spelar in på hur och när fonden handlar, i en högvolatil miljö är fonden typiskt försiktigare så att den inte övertolkar normala rörelser som nya trender som den sedan försöker handla fram-och-tillbaka.

 

Varför är Trendhedge en viktig del av portföljen?

Utöver en långsiktig positiv avkastningsförväntning bidrar Trendhedge med en unik diversifieringspotential till en portfölj av andra tillgångar. De systematiska modellerna inom Trendhedge är byggda för att kapitalisera på marknadstrender som drivs av beteendemönster skapade av andra marknadsaktörer. Därav är Trendhedge inte beroende av den allmänna utvecklingen på aktie-, eller räntemarknaden. Denna oberoende avkastningsprofil är en värdefull komponent i en portfölj av andra tillgångar på grund av dess diversifieringsförmåga. Därtill, om man blickar bakåt, har den förvaltningsstrategin som Trendhedge tillämpar kunnat prestera sina bästa resultat då det varit turbulent på aktiemarknaden (tex. 2008). Denna tendens att skapa avkastning under svåra perioder i aktiemarknaden är ytterligare en orsak till att Trendhedge är en viktig komponent i vilken portfölj som helst.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.