Saxxum Aktiv – vad kan du förvänta dig som sparare?

2020-03-06
Under den turbulenta starten på 2020 har Saxxum Aktiv återigen stått emot nedgångarna på börsen. Under årets två första månader har fonden givit en positiv avkastning. Positioneringen har varit defensiv och vår syn är att höga värderingar på risktillgångar, en svagare konjunktur med stagnerande företagsvinster, i kombination med fortsatt hög politisk osäkerhet inte är en miljö där investerare kompenseras för att ta risk. Att finansmarknaderna på vissa håll drabbats av panik har spelat korten väl för fonden.


Sista tidens turbulens skapar möjligheter för en fond som Saxxum Aktiv. Vi har under de senaste dagarna ökat andelen aktier, men bedömningen är att riskaversionen riskerar att återkomma inom kort. Tålamod och långsiktighet kommer alltid gå före kortsiktiga rörelser.

Vad får du som investerare i Saxxum Aktiv?
En viktig byggsten i Saxxum Aktivs investeringsprocess är långsiktiga avkastningsprognoser för olika tillgångar. Fonden tar inga onödiga risker. Som investerare i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv kan du förvänta dig en aktivt förvaltad global mixfond på riktigt. På riktigt i den bemärkelsen att fonden inte endast investerar i aktier och räntor på den svenska marknaden likt majoriteten av utbudet inom mixfonder idag. Saxxum Aktiv är unik i det att den investerar i kombinationen av aktier, räntor, råvaror och valutor och gör detta på den globala marknaden.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv definieras av dessa tydliga egenskaper:

• En aktivt förvaltad global allokeringsfond med fokus på god riskjusterad avkastning över en hel cykel.

• En fond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare.

• En fond med förmögenhetsbevarande fokus.

• En fond med ett stort investeringsuniversum fördelat på alla tillgångsklasser. Detta innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen.

• En mixfond som skiljer sig mot sina konkurrenter


Vad ska jag förvänta mig som investerare?

• Du ska förvänta dig en god riskjusterad avkastning över tid.

• Du ska förvänta dig att fonden inte kommer röra sig enligt klassiska tillgångsslag som aktier och räntor över tid. När tillfälle ges kommer fonden ha stor andel aktier och då röra sig likt börsen.

• Du ska förvänta dig en fond som över tid är aktivt förvaltad. Detta betyder att fonden över tid inte kommer ligga positionerad likt jämförelseindex.

 

Vill du fördjupa dig ännu mer i Peders syn på marknaden så finns det att läsa i hans senaste strategirapport samt månadsrapporterna (som publiceras i början av varje ny månad) som är länkade nedan. Du kan även följa Peder via Twitter.

Peder Du Rietz Twitter »

Strategirapport »

Månadsrapport »

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.