Avkastningsfonden öppnar för handel

2020-03-24
Aktie-Ansvar Avkastningsfond kommer åter att öppnas för handel efter att ha varit tillfälligt stängd sedan 20 mars.


Aktie-Ansvar tog den 20 mars ett beslut att senarelägga handel i ett antal av bolagets fonder. Beslutet togs då det fanns en osäker prisbild, något som berörde hela marknaden och som skulle kunna drabba andelsägare.

Förutsättningar finns för att öppna handel i Aktie-Ansvar Avkastningsfond och beslutet gäller med omedelbar verkan och senarelagda köp- och säljorder kommer att genomföras till NAV-kurs 24 mars.

Fonderna Graal, Graal Aktiehedge, Graal Offensiv, och Multistrategi. bedöms ännu inte kunna öppna för handel på grund av fortsatt osäkerhet kring prissättningen. Så fort prissättningen normaliserats kommer fonderna åter att öppna för handel.

Vid frågor, kontakta oss på 08-588 811 00 eller info@aktieansvar.se

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.