Aktie-Ansvar Avkastningsfond fem stjärnor hos Morningstar

2021-10-08
Aktie-Ansvar Avkastningsfond har tilldelats fem stjärnor och fem glober hos Morningstar! Fonden förvaltas av vår ränteförvaltare, Maria Ljungqvist, som även förvaltar Aktie-Ansvar Räntestrategi.


Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad likviditetsfond som söker bästa möjliga avkastning till ett begränsat risktagande med hänsyn tagen till krav på likviditet. Ansvarsfulla investeringar är centralt i investeringsprocessen.

Det är därför glädjande att både den aktiva förvaltningen samt vårt fokus på ansvarsfulla investeringar belönas. Maria Ljungqvist tog över som ansvarig förvaltare för fonden i april 2016 och förvaltar Aktie-Ansvar Räntestrategi sedan juni 2020.

Maria Ljungqvist har 26 års erfarenhet varav drygt 21 år från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste nio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar och de senaste sex åren som förvaltare. Sedan hösten 2020 är Maria även portföljförvaltare och ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.


Läs mer om vår ränteförvaltning här >>

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.