Årskrönika 2017

2018-01-18
Med såväl Brexit som Trumps intåg i vita huset var många oroliga när 2017 inleddes. Men dysterkvistarnas profetior kom på skam. För första gången sedan finanskrisen har tillväxten i världens olika regioner varit tämligen synkroniserad. Globalt blev 2017 ännu ett bra år för aktieinvesterare. Såväl världsindex som de amerikanska börserna steg runt 20%. I Sverige stannade uppgången vid drygt 9% vilket ändå är godkänt givet ränteläget. Det var för övrigt sjätte året i rad med börsuppgång.

ENLIGT KINESISK ASTROLOGI finns 12 olika djur som alla förknippas med vissa bestämda år. Utöver de 12 djuren finns även fem element. Kombinationen djur och element sägs beskriva vad som kännetecknar personer födda just då eller hur året blir. 2017 var tuppens år och elementet var eld. Den röda eldtuppens år är enligt visdomen de stora rubrikernas år med spektakulära händelser. Att Donald Trump skulle svära presidenteden just i tuppens år ter sig i efterhand som självklart. Det sägs också att under tuppens år ska man noga överväga sina beslut på ett logiskt sätt. Mycket kan sägas om förra året men logiskt är nog inte det första man tänker på.

Trots farhågorna om mer eller mindre kaos då Trump intog vita huset har de finansiella marknaderna tagit den politiska turbulensen med ro. Och det med rätta. De uppmärksammade bråken via  sociala medier eller den höga personalomsättningen i Vita huset kan förvisso sänka USAs anseende men påverkar inte den ekonomiska återhämtning som började långt innan Trump blev president. Det amerikanska systemet med delad makt mellan  presidenten, senaten och kongressen har trots allt visat sig fungera. Presidenten ensam kan inte få igenom vilka förslag som helst. Det visade inte minst Trumps största framgång hittills, förändringen av det amerikanska skattesystemet. Många långa och tunga förhandlingar krävdes innan förslaget kunde röstas igenom. Kortfattat sänks såväl bolagsskatten som den vanliga inkomstskatten markant. I gengäld breddas skattebasen och vissa avdragsmöjligheter slopas. Hur det kommer påverka ekonomin på lång sikt är för tidigt att säga men redan nu står det klart att vinsten för bolagen i S&P 500 kommer öka med 6-8% på grund av lägre skattekostnad. Det här är naturligtvis en av anledningarna till att de amerikanska börsernas utveckling låg i topp bland de utvecklade marknaderna, +19%. Men det besynnerliga är hur stabil utvecklingen var. Såväl S&P 500 som  Nasdaq hade bara en enda månad under hela 2017 med negativ avkastning. Världsindex, där förvisso USA väger tyngst, hade inte en enda negativ månad under hela året. Den totala avsaknaden av volatilitet på börserna känns inte logisk.

Utöver den starka ekonomin är de låga räntorna den populäraste förklaring till börsens  nästan magiska förmåga att alltid vända upp. Men TINA, det vill säga There Is No Alternative, kan vara på väg att förändras. Den starka ekonomin har under årets lopp medfört att den amerikanska centralbanken höjt styrräntan tre gånger. De korta räntorna har med andra ord stigit ganska markant. En amerikansk tvååring ger nu en ränta på 1,97%. Samtidigt har börsuppgången gjort att direktavkastningen sjunkit betydligt, då den idag ligger på 1,84%. 

 

 

 

DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN på närmare 10 år som en tvåårig ränteplacering yieldar mer än direktavkastningen. Vågar du ta lite kreditrisk finns  naturligtvis bättre alternativ. Ska vi dessutom tro på vad centralbanken säger väntar ytterligare tre höjningar under det kommande året. Då är inte längre räntan obetydligt låg i förhållande till  aktier.

Att den långa perioden av låga, och även negativa, räntor ser ut att gå mot sitt slut är på många sätt positivt. Många med mig är redan nu kritiska till centralbankernas agerande och dess effekter ser vi tydligt. De senaste årens skenande bostadspriser är ett direkt resultat av den låga räntan. Tro inget annat. Och nu har folk lånat så mycket att ett i sammanhanget modest prisfall orsakar oro och riskerar sänka tillväxten. Den starka börs vi haft sedan 2008 kan även den delvis tillskrivas de ständigt lägre räntorna. Och här finns en stor risk att centralbankerna börjar styra utvecklingen lite för mycket. Perioder av nedgång och börsrekyler tenderar att rensa ut tveksamma beteenden som en haussemarknad för med sig. I USA har S&P 500 index inkl. utdelningar inte fallit ett enda år sedan 2008. Nio år av obruten uppgång. Alla som någon gång under den här tiden tänkt att dom ska vara försiktiga och ta lite mindre risk har troligtvis tappat mot index. Och har du gjort det flera gånger och förlorat varje gång är sannolikheten att du provar igen minimal. Försiktiga placerare slås helt enkelt ut och alla som är kvar är tämligen riskbenägna. Nio år av obruten uppgång innebär också det självklara att en person kan ha jobbat i nästan ett decennium utan att varit med om en börsnedgång på årsbasis. Det har i princip lönat sig att köpa alla större dips marknaden gjort. Det måste rimligtvis sätta sina spår. Ingen orkar ropa att  vargen kommer längre.

Om börsutvecklingen präglats av låg volatilitet har de nya cryptovalutorna svängt desto mer. Den volatilitet som tidigare återfanns i aktiemarknaden hittas numer i cryptovalutor. Bitcoin har varit i fokus mer eller mindre hela året efter den exempellösa uppgången. Runt 1300% summerar uppgången till 2017. Men är Bitcoin verkligen ett good buy eller kanske snarare good bye?

 

 

FRÅN ATT HA VARIT ETT HALVSKUMT betalningsmedel på internet handlas numer Bitcoin terminer på såväl CME som CBOE. Det kan tyckas tryggt men glöm inte vad Bitcoin är. Det är en påhittad digital valuta vars värde är högst osäkert. Anhängare säger att det ska jämföras med vanliga valutor men vanliga valutor backas upp av en centralbank, som i sin tur backas upp av ett land med rätt att beskatta sin befolkning. Det saknar alla så kallade digitala valutor. Ingen backar upp dessa valutor. Vare sig länder, banker eller institutioner. Ett inte helt orimligt scenario är faktiskt att Bitcoins blir värdelösa. Att Bitcoins blivit så stort är även det ett resultat av de låga räntorna. Att ingen centralbank kan bestämma mängden Bitcoins ses som en trygghet av dess anhängare. Värdet kan så att säga inte urholkas med hjälp av sedelpressen. Men då missar man nog det viktigaste. Finansmyndigheter kan enkelt förbjuda Bitcoin när som helst. I vissa länder har restriktioner redan införts. Detta för att skydda spararna. Med dagens kurs på Bitcoin, cirka 14 500 USD, är värdet på alla utestående Bitcoins 245 miljarder USD. Det är en så pass stor summa att många tycker det redan gått för långt och är oroliga för vad en eventuell krasch skulle innebära.

I mitten av februari infaller nyåret i Kina och då lämnar vi tuppens år och ser fram emot hundens år. Det ska tydligen vara trofasthetens, lojalitetens och rättvisans år. I Sverige har vi nu haft sex års börsuppgång i rad. I rättvisans namn måste det ändå betraktas som en bra period. Marknadsförhållandena kan förändras fort och ett diversifierat sparande är då nyckeln till en bra utveckling och en god nattsömn. I vårt utbud hittar du många olika fonder med varierande riskprofil för att passa just ditt sparande.

Tveka inte att kontakta oss eller din rådgivare för att höra mer om vårt utbud och vad som händer hos Aktie-Ansvar.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.