Aktiehedge och Graal Offensiv fusioneras in i Räntestrategi

2020-07-30
Aktie-Ansvar har tagit beslutet att fokusera vårt utbud och väljer därmed att fusionera Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge och Graal Offensiv in i den flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.


Både Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge och Graal Offensiv är i enlighet med sina placeringsriktlinjer hedgefonder som får investera i aktier och räntebärande värdepapper samt derivatinstrument.

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en nystartad flexibel räntefond som investerar i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditvärdighet samt derivatinstrument som ett led i investeringsstrategin.

Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge och Graal Offensiv kommer att ingå i fusionen som beräknas ske med avstämningsdag per 12 oktober 2020 där fusionen genomförs till 13 oktober 2020. De överlåtande fonderna kommer vara stängd från och med den 7 oktober 2020 då det krävs för att kunna det hantera det administrativa kring fusionen. Den övertagande fonden, Räntestrategi, kommer inte vara stängd.

För mer information, vänligen läs informationsbreven nedan.


Informationsbrev gällande fusion Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge »

Informationsbrev gällande fusion Aktie-Ansvar Graal Offensiv »

Informationsbrev gällande fusion Aktie-Ansvar Räntestrategi »

 

Skriv Ut

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.