Trygg hantering av personuppgifter

2018-05-18
Viktigt för oss och dig! På Aktie-Ansvar har vi alltid värnat om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer hantera personuppgifter.

GDPR* (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR har vi samlat all information i vår nya dataskyddspolicy.

Det är viktigt att du läser och förstår dataskyddspolicyn för att kunna använda våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda Aktie-Ansvars produkter och tjänster accepterar du dataskyddspolicyn, vår behandling av dina personuppgifter samt att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Ta gärna del av vår dataskyddspolicy redan idag. Om du har några frågor kring integritet och dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på GDPR@garantum.se


Aktie-Ansvars dataskyddspolicy »


*GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Du har bland annat rätt att veta vilka, hur och varför företag samlar in personuppgifter samt har större möjlighet att begära åtkomst, rättelse och radering av dessa. Företag i finanssektorn är dock i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig för att fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

Skriv Ut

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.