Aktie-Ansvars Graalstrategier upp 2% under tid av turbulens

2018-10-05
Den senaste veckan har det varit turbulent på börserna, världsindex är ned drygt 6% och den svenska börsen (OMXS30) har fallit lika mycket. Blickar vi bakåt så räddades de svenska börserna i september av en rejäl uppgång i H&M och slutade månaden på en i stort sätt oförändrad nivå.

Ny avgift för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

2018-09-27
Vi jobbar ständigt för att förbättra och förenkla för våra kunder. Nu sänker vi avgiften för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv från 2,0% till 1,4%. Avgiftssänkningen sker per 1 oktober 2018.

Aktie-Ansvar Kvanthedge i fokus

2018-09-10
I blickfånget denna månad är vår systematiskt förvaltade makrohedgefond Kvanthedge, som under augusti hade en utmanande månad och sjönk med drygt 3 procent. Vi pratade kort med förvaltaren Björn Löfdahl för att se hur året har sett ut hittills och hur fonden är positionerad för tillfället.

Våra förvaltare i media

2018-09-05
Nyligen har två av Aktie-Ansvars förvaltare, Maria Ljungqvist och Philip Wendt, synts i media för att prata om räntor, specifika bolag samt det aktuella marknadsläget.

Saxxum Aktiv noterar en ny högsta nivå i juni

2018-07-04
I början av året kännetecknades marknadsutvecklingen av en rejält ökad volatilitet. Därefter har utvecklingen framför allt styrts av en ökad handelspolitisk oro. De flesta av världens börser har haft en svag eller till och med negativ utveckling under årets första sex månader. Den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv har under det första halvåret stigit med drygt 4 % och nådde med det en ny högsta nivå. Vi satte oss ned med fondens ansvarige förvaltare Peder Du Rietz för att kort ta reda på vad som har bidragit positivt till avkastningen samt hans syn på framtiden.

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.