Ny kund

Samtliga av Aktie-Ansvars fonder går det att investera i som direktkund. För att investera i våra fonder så behöver du fylla i en öppninghandling samt en köpblankett. Dessa finns för nedladning nedan. 

pdfbild Öppningshandling privatperson »   pdfbild Köpblankett privatperson »
pdfbild Öppningshandling juridisk person »   pdfbild Köpblankett juridisk person »

 

OBS! Ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen innebär att fondbolagen måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Detta medför att vi som fondbolag ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. I praktiken innebär detta att du som är ny kund hos oss måste fylla i vår öppningshandling. 

Samtliga handlingar måste vara korrekt ifyllda. Kundregistrering genomförs innan köpet av fondandelar. Saknas någon handling eller är öppningshandlingen inte komplett ifylld, fördröjs köpet av fondandelar.

 

Tilläggsinvestering

Inbetalning görs på fondens bankkonto- eller bankgironummer som redovisad nedan. Ange namn och personnummer på din inbetalning. OBS! Graal och Graal Offensiv handlas månatligen och insättning måste vara Aktie-Ansvar tillhanda tre bankdagar innan den sista i månaden för att handel ska ske på den aktuella månaden.
 

Fond Kontonummer Bankgironummer Cut off-tider
Aktie-Ansvar Sverige A » 5544-10 010 03 5904-3364 15:30
Aktie-Ansvar Sverige B » 5851-11 112 04 5170-1381 15:30
Aktie-Ansvar Europa » 5864-10 118 89 5541-2027 16:00
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge » 5851-10 726 08 645-0951 15:30
Aktie-Ansvar Graal » 5851-10 370 63 5419-8395 Månatligen*
Aktie-Ansvar Kvanthedge » 5851-10 726 16 645-0977 14:00
Aktie-Ansvar Graal Offensiv » 5851-10 334 24 5946-9395 Månatligen*
Aktie-Ansvar Multistrategi » 5851-10 726 40 645-1074 12:00
Aktie-Ansvar Multistrategi 2xL » 5851-10 726 32 645-1009 10:00
Aktie-Ansvar Trendhedge » 5851-10 725 94 645-0902 15:30
Aktie-Ansvar Avkastningsfonden » 5544-10 010 11 5301-1771 16:00
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv » 5565-10 576 68 180-5423 12:00


*Fonderna handlas månatligen och har handelsdag den sista i månaden. Insättning måste ske 3 bankdagar före handelsdagen. Begäran om försäljning ska vara Aktie-Ansvar tillhanda 10 bankdagar före handelsdagen.

 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara lång­siktigt och gärna regelbundet.