Policy för ansvarsfulla investeringar

Aktie-Ansvar grundades 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar – vi investerar inte i bolag verksamma inom vapen, spel, tobak, alkohol, cannabis eller pornografi. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet.


Placeringspolicy för ansvarsfulla investeringar anger förvaltningsfilosofi och anvisningar för etiska investeringar som är i linje med den etiska inriktning Aktie-Ansvar haft från start 1965. Ansvarsfulla investeringar utgör en central del av investeringsprocessen för samtliga Aktie-Ansvars fonder. 


En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med hållbara investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Detta gäller såväl hållbarhet som socialt ansvar. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt Global Compact. Bolaget är även medlem i SWESIF.
 Genom att ansluta sig till FNs Global Compact förbinder sig företag och organisationer att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Global Compact innefattar även ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen.

 

 Policy för ansvarsfulla investeringar » 
   
 Policy för ägarstyrning » 
   

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.