Policy för ansvarsfulla investeringar

Aktie-Ansvar grundades 1965 och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Idag är förvaltningen fokuserad inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning samt tillgångsallokering. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag med en värdegrund som utgår från aktiv förvaltning och ansvarsfulla investeringar – vi investerar inte i bolag verksamma inom vapen, spel, tobak, alkohol, cannabis eller pornografi. Med bolagets historiska arv från Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen är detta fokus en naturlig del av Aktie-Ansvars verksamhet.


Placeringspolicy för ansvarsfulla investeringar anger förvaltningsfilosofi och anvisningar för etiska investeringar som är i linje med den etiska inriktning Aktie-Ansvar haft från start 1965. Ansvarsfulla investeringar utgör en central del av investeringsprocessen för samtliga Aktie-Ansvars fonder. 


En viktig del i Aktie-Ansvars arbete med hållbara investeringar är att genom samverkan verka för förändring. Detta gäller såväl hållbarhet som socialt ansvar. Bolaget har därför valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta Nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt Global Compact. Bolaget är även medlem i SWESIF.
 Genom att ansluta sig till FNs Global Compact förbinder sig företag och organisationer att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Global Compact innefattar även ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen.

 

 Policy för ansvarsfulla investeringar » 
   
 Policy för ägarstyrning » 
   

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.